СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ

19 февруари 2021
СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ

Следните основни стъпки са абсолютно задължителни, за да бъде извършено успешно слухопротезиране:


1. Посещение на лицензиран Център по слухопротезиране или специалист УНГ, където ще бъде установено наличието, степента и вида слухова загуба, както и причините за това;
2.  Подготовка на ушните канали за слухопротезиране чрез изчистване на евентуално налични церумни тапи от специалист УНГ (прекомерно натрупване на втвърдена маса ушна кал към тъпанчето на ухото);
3. Измерване на слуха от избрания от Вас слупротезист или аудиолог за нуждите на прецизната настройка и програмиране на избрания от Вас слухов апарат. Процедурата по измерване на слуха отнема около 10-15 мин;
4. Вземане на отпечатък за изработката на индивидуална отливка – 5-6 мин;
5. Консултация с избрания от Вас слухопротезист относно различните цени, видове и марки слухови апарати, които биха били подходящи за компенсиране на Вашата загуба на слух – 15-20 мин;
6. Изпробване на избраните от Вас 2-3 модела слухови апарати в различни акустични обстановки – 15-20 мин;
7.  Довършителни консултации и донастройки с най-подходящия за Вас слухов апарат – 10 мин;

NB! Издаване на медицински протокол от ЛКК УНГ за наличие на слухова загуба над 40 dB и в двете уши и необходимост от носене на слухов апарат в случаите, когато ще закупите слуховия си апарат с участието на съответната Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес!

 

Някои полезни насоки

прочети още

Грижа за слуховите апарати

прочети още

Принципи при подхода към слуховия апарат

прочети още

Различни видове слухови апарати

прочети още

Скала на слуховата загуба

прочети още

Възможни причини за намален слух

прочети още

Какво представляват слуховите апарати?

прочети още