ЗА СЛУХОВАТА ЗАГУБА

19 февруари 2021
ЗА СЛУХОВАТА ЗАГУБА

Слуховият апарат е електронно устройство, което наподобява мини компютър и служи за подобряване на чуването при наличие на слухова загуба. За подходящата настройка и програмиране на един слухов апарат трябва задължително да се консултирате със специалист по слухопротезиране или акустик в лицензиран Център по слухопротезиране. Съществена роля за едно качествено слухопортезиране играят подборът и изпробването на няколко вида и марки слухови апарати, изработката на индивидуална отливка и индивидуалната настройка. Покупката на слухов апарат от Интернет или извън лицензираните Центрове по слухопротезиране не Ви гарантира, че той ще бъде подходящ за Вашата загуба на слух и че ще бъде правилно настроен за индивидуалните Ви нужди.

Някои полезни насоки

прочети още

Грижа за слуховите апарати

прочети още

Принципи при подхода към слуховия апарат

прочети още

Различни видове слухови апарати

прочети още

Скала на слуховата загуба

прочети още

Възможни причини за намален слух

прочети още

ПРОЦЕС НА СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ ИЛИ ПОСТАВЯНЕ НА СЛУХОВ АПАРАТ  

прочети още