КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА СЛУХОВ АПАРАТ

19 февруари 2021
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА СЛУХОВ АПАРАТ

Освен ценовите, козметичните и акустични аспекти при закупуване на слухов апарат има множество други фактори, които трябва да бъдат взети предвид. За тази цел качествената консултация със специалист слухопротезист или акустик в лицензиран Център по слухопротезиране играе огромна роля за правилния подбор и успешната настройка на слуховия Ви апарат. За съжаление чисто комерсиално ориентираните консултации с лекари и специалисти носят най-голяма вина за преобладаващата част от недоволни пациенти или клиенти от извършеното им слухопротезиране.

Някои полезни насоки

прочети още

Грижа за слуховите апарати

прочети още

Принципи при подхода към слуховия апарат

прочети още

Скала на слуховата загуба

прочети още

Възможни причини за намален слух

прочети още

Какво представляват слуховите апарати?

прочети още

ПРОЦЕС НА СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ ИЛИ ПОСТАВЯНЕ НА СЛУХОВ АПАРАТ  

прочети още