ОБЩИ СЪВЕТИ

19 февруари 2021

Вашата слухова загуба трябва да бъде компенсирана по възможно най-добрия за Вас начин чрез слухов апарат. За съжаление най-честите оплаквания от слуховите апарати се дължат на следните причини:

 

  • Честотните диапазони са настроени или твърде силно, или твърде слабо. Това е причина за лоша разбираемост на говорната реч като същевременно тя бива заглушена от заобикалящите ни шумове.

  • Неподходяща модификация на отопластиката (индивидуалната отливка) или размерът на вента.

  • При слухова загуба, която дълго време не е била третирана чрез слухов апарат, се стига до отвикване на слуховия център в мозъка да разграничава една голяма част от познатите ни звуци. Тогава слуховият апарат не може да ви помогне веднага, а първо трябва отново да се „научите” да чувате.

  • При тежък диабет и хипертония се развива слухово увреждане в областта на средното ухо. Звуковата картина на говорната реч се разпознава трудно от слуховия център в мозъка и се асимилира твърде бавно. Оттук произлиза и трудното разбиране на речта. В тези случаи от значение са непрестанните тренировки на слуха и заучаването на нови тактики за добро чуване и разбиране. 

Някои полезни насоки

прочети още

Грижа за слуховите апарати

прочети още

Различни видове слухови апарати

прочети още

Скала на слуховата загуба

прочети още

Възможни причини за намален слух

прочети още

Какво представляват слуховите апарати?

прочети още

ПРОЦЕС НА СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ ИЛИ ПОСТАВЯНЕ НА СЛУХОВ АПАРАТ  

прочети още