НАШИТЕ СЪВЕТИ

19 февруари 2021
НАШИТЕ СЪВЕТИ

Много е важно слуховите апарати да бъдат поддържани правилно и редовно да се правят технически контроли. Това трябва да се прави поне веднъж в годината, а в най-добрия случай 4 пъти в годината. Например тръбичките на индивидуалните отливки, които са от силикон трябва да се подменят, когато се втвърдят и станат матово жълтеникави, а при вътреканалните слухови апарати трябва да се подменят предпазителите за ушна кал. Винаги когато имате нужда от помощ или консултация относно начина на работа със слуховия Ви апарат можете да се обръщате към нас!

Някои полезни насоки

прочети още

Принципи при подхода към слуховия апарат

прочети още

Различни видове слухови апарати

прочети още

Скала на слуховата загуба

прочети още

Възможни причини за намален слух

прочети още

Какво представляват слуховите апарати?

прочети още

ПРОЦЕС НА СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ ИЛИ ПОСТАВЯНЕ НА СЛУХОВ АПАРАТ  

прочети още