ПРЕПОРЪКИ

19 февруари 2021
ПРЕПОРЪКИ

1. При избора на нов слухов апарат на първо място трябва да търсите чист звук и максимална разбираемост на говорната реч и едва след това – външен вид. Добрият външен вид на апарата не бива да бъде за сметка на качеството на чуване и разбиране.

2. Под качествени звук и разбираемост се разбира тази обработка на звука от процесора на дигиталния слухов апарат, която има минимални или никакви нелинейни деформации в честотния диапазон на говорната реч и се доближава най-много до естественото звучене.

3. Качеството на звука и разбираемостта на говорната реч се определят от броя на каналите и от опциите за фина настройка и програмиране. Съвременните многоканални слухови апарати изискват доплащане за Ваша сметка над целевата помощ, която се отпуска от съответната Дирекция „Социално подпомагане“.

4. Адаптацията към новия слухов апарат и към силата на звуците от заобикалящия Ви свят се случва постепенно. За тази цел ще трябва да посетите поне още 2-3 пъти Вашия слухопротезист след като закупите слуховия си апарат, за да се извърши постепенно необходимото за Вас усилване.

Грижа за слуховите апарати

прочети още

Принципи при подхода към слуховия апарат

прочети още

Различни видове слухови апарати

прочети още

Скала на слуховата загуба

прочети още

Възможни причини за намален слух

прочети още

Какво представляват слуховите апарати?

прочети още

ПРОЦЕС НА СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ ИЛИ ПОСТАВЯНЕ НА СЛУХОВ АПАРАТ  

прочети още