ЖИВАХЕКС Спрей MD - За бърза дезинфекция 200 мл

8,90 лв.

ЖИВАХЕКС Спрей MD -  За бърза дезинфекция на медицински и стоматологичен инструментариум, медицинска апаратура и оборудване (Спрей за почистване и дезинфекция на индивидуални отливки)


Готов за употреба прапарат предназначен за бърза дезинфекция на всякакви устойчиви на алкохол повърхности, включително малки или труднодостъпни, в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение и промишлеността.

Препарат с мощно бактерицидно (вкл MRSA), фунгицидно и вирусоцидно (вируси с обвивка - HBV, HCV, HIV) действие.

 

Активни вещества:

- Хлорхексидин диглюконат 0.5g /100g

- Пропан-2-ол 60g /100 g

Живахекс спрей е готов за употреба разтвор, който не съдържащ алдехиди и феноли. Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохол и бисбигуанид (глюконатна сол). Активните му съставки са биоразградими. Не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е свместим с различните материали. Третираните с Живахекс спрей обекти могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време, без последващо изплакване с вода.